Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden bestellen en verkoop:  

 • DrentheKaarten.nl en Drenthe Markant zijn werknamen van Stichting Zuidwest Drenthe kaart.
 • De kaarten kunnen alleen in veelvoud van 10 stuks worden besteld en indien nodig door ons naar boven afgerond
 • De minimale bestel hoeveelheid bedraagt voor de kleine fietsknooppuntenkaart 20 stuks (kan gemixt).
 • De minimale bestel hoeveelheid bedraagt voor de grote Zuidwest Drenthe kaart (inclusief kleine kaart van de NP) 10 stuks. 
 • Bij orders minder dan hierboven genoemde aantallen, wordt € 6,50 (incl. btw) verzendkosten in rekening gebracht. 
 • Leveringen zijn franco en worden in eigen beheer uitgevoerd, factuur ontvangt u bij aflevering of nadien per mail.

 • Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan (tenzij anders overeengekomen). 
 • Orders worden uiterlijk binnen 10 werkdagen bij u afgeleverd.
 • Afnemer is vrij om haar verkoopprijs te bepalen. Wel verbindt Afnemer zich tegenover de Stichting Zuidwest Drenthe kaart de grote fietskaart Zuidwest Drenthe (inclusief kleine kaart van Nationale Parken) nimmer aan het publiek aan te bieden, te verkopen, te leveren of te doen verkopen, voor een hoger bedrag dan de door de Stichting Zuidwest Drenthe kaart vastgestelde maximumprijs van € 7,95 inclusief btw. 
 • Afnemer is vrij om haar verkoopprijs te bepalen. Wel verbindt Afnemer zich tegenover de Stichting Zuidwest Drenthe kaart de kleine fietsknooppuntenkaart (Noord-, Oost- en West-Drenthe) nimmer aan het publiek aan te bieden, te verkopen, te leveren of te doen verkopen, voor een hoger bedrag dan de door de Stichting Zuidwest Drenthe kaart vastgestelde maximumprijs van € 3,50 inclusief btw. 

Verwerking Persoonsgegevens:

 • Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Stichting Zuidwest Drenthe kaart persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stichting Zuidwest Drenthe kaart verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring (AVG).
 • In aanvulling op het voorgaande lid merkt Stichting Zuidwest Drenthe kaart nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

  DrentheKaarten.nl