Home » Geschiedenis

Het was 1967 toen de VVV Dwingeloo en de VVV Ruinen het initiatief namen samen een kaart te laten drukken. Er was toen een nauwe samenwerking binnen de VVV’s via de Streek VVV  Zuidwest Drenthe en zo ontstond de kaart van Zuid-West  Drenthe. De Gemeenten, het Staasbosbeheer en de Provinciale Waterstaat zorgden steeds voor de meest actuele informatie. De coördinatie was in handen van de VVV-Ruinen.

Toen in 1998 de herindeling van Drenthe werd gerealiseerd en de plaatselijke VVV’s fuseerden, werd de kaart ondergebracht in de Stichting Zuid-West Drenthe Kaart. De coördinatie en distributie vond plaats door het bestuur en de Kartografie werd verzorgd door De Vries Kartografie  BV uit De Wijk. 
Na ruim 53 jaar met succes de Zuid-West Drenthe kaart te hebben uitgegeven heeft het bestuur besloten om de rechten van de Zuid-West Drenthe kaart en die van de fietsknooppuntenkaarten van West-, Noord- en Oost-Drenthe, per 1 november 2020 over te dragen aan een enthousiaste nieuwe uitgever, te weten de heer Aart Jan Gillissen van Doenerij Drenthe te Meppen.

Door deze overdracht is de toekomst van de kaarten gewaarborgd. Het ligt in het voornemen van de heer Gillissen de kaart weer up to daten en het komende voorjaar deze weer op de vertrouwde wijze aan de ondernemers in de toeristische sector ter distributie aan de toeristen aan te bieden.

De website en het e-mail adres blijven hetzelfde. U wordt ook via deze weg nader geïnformeerd door de heer Aart Jan Gillissen over de nieuwe kaarten.

Het bestuur van de Stichting Zuid-West Drenthe Kaart Dankt U voor de jarenlange prettige samenwerking en hoopt op een duurzame voortzetting van onze relatie met de nieuwe uitgever de heer Gillissen.